EduCos bedenkt, denkt over én/of realiseert projecten,
concepten en publicaties, veelal (niet uitsluitend)
op het snijvlak van ICT-in/en-onderwijs (sinds 1997).